Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
10.7.2018

XII. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

I. cirkulář byl prodloužen až do 31. srpna 2018


Císařský sál, Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 v prostorách Muzea města Ústí nad Labem, p. o.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové a rektora Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D.

Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018).

Podkladové materiály pro jednání XII. Sněmu AMG bychom chtěli začít v součinnosti s členskou základnou AMG připravovat průběžně již od začátku roku 2018 tak, aby se s návrhy a náměty měli možnost podrobně seznámit všichni členové AMG v dostatečném časovém předstihu, resp. k nim včas připojit své návrhy a připomínky.

Termín pro přihlášení se v rámci I. cirkuláře byl prodloužen do 31. srpna 2018 včetně!

Nabídka ubytování a rezervace pokojů pro účastníky XII. Sněmu AMG je platná pouze do vyprodání kapacit.


Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem!
 

Pozvánka (232 kB)
Návratka (179 kB)
Plná moc (100 kB)
Výzva členům AMG k zapojení se do přípravy XII. Sněmu AMG (101 kB)

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás