Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
12.7.2018

Senát AMG – Benchmarking muzeí

Termín prodloužen do 30. září 2018


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Senát AMG na svém zasedání dne 3. května 2018 uložil členům AMG seznámit se s materiálem NIPOS „Benchmarking muzeí a galerií : Stav a perspektivy řešení projektu“, a zaslat k němu své podněty a připomínky nejpozději do 30. června 2018.

Jelikož zatím reagovalo pouze jedno muzeum!, rozhodli jsme se posunout termín pro Vaše reakce do 30. září 2018!

Náměty z Krajských sekcí AMG, odborných a oborových Komisí AMG, Kolegií AMG i ze všech členských institucí AMG bude shromaždovat Sekretariát AMG.
Vaše podněty a připomínky zasílejte na e-mail: amg@cz-museums.cz


Zde jsou potřebné odkazy k muzejní statistice i benchmarkingu muzeí:
Benchmarking muzeí a galerií : Stav a perspektivy řešení projektu https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2018/04/Benchmarking_muzea_a_galerie_2017.pdf
http://www.cz-museums.cz/web/deni_v_oboru/statistika-muzejnictvi
https://statistikakultury.cz/vykazy/
https://statistikakultury.cz/poskytovatele-kulturnich-sluzeb/#muzea 


Děkujeme Vám za aktivní spolupráci a přejeme hezké letní dny!

 

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás