Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
28.8.2018

Vyšel Věstník AMG 4/2018!


Hlavním tématem čtvrtého čísla Věstníku AMG je Archeologie. Dozvíte se o problematice uchovávání archeologických nálezů v muzeí, o jejich skartaci či o novém Památkovém zákoně. Nebo se můžete dočíst o významných nálezech muzejních archeologů.

Archiv straších čísel Věstníku AMG naleznete zde, včetně toho aktuálního.

Věstník AMG 4/2018 si můžete prolistovat také na našich webových stránkách prostřednictvím aplikace ISSUU.

Čtvrté číslo bylo automaticky distribuováno do všech členských institucí AMG. Pro ostatní zájemce k dostání na Sekretariátu AMG za 35 Kč.

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás