Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
30.8.2019

IX. celorepublikové kolokvium na téma "Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví" – III. cirkulář

3.–4. prosince 2019 / Praha, Velký kongresový sál Nové budovy Národního muzea

 


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku připravují ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Velkého kongresového sálu Nové budovy Národního muzea tematicky ucelenou konferenci u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí. 

Kolokvium bude rozděleno do čtyř tematických bloků:
I. Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu čs. muzeí;
II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu čs. muzeí;
III. Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu čs. muzeí;
IV. Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí.

Přihláška účastníka kolokvia – Vyplňte online registrační formulář – III. cirkulář po 31. říjnu 2019.

Registrační poplatek:
700 Kč / 30 eur / osoba = pro členy AMG, ZMS a zaměstnance spolupracujících organizací
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře – 600 Kč / 25 eur / osoba

800 Kč / 35 eur / osoba = pro ostatní účastníky kolokvia
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře – 700 Kč / 30 eur / osoba 

300 Kč / 15 eur / osoba = pro studenty prezenčního studia na vysokých a vyšších odborných školách
výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře 

Registrační poplatky budou v hotovosti vybírány při prezenci. Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační náklady na zajištění kolokvia, materiály pro účastníky a občerstvení během jednání. Cestovné a ubytování si hradí účastníci kolokvia sami. Námi vyžádaní lektoři registrační poplatek nehradí.

Podrobný program s organizačními pokyny bude zaslán všem přihlášeným účastníkům po uzávěrce II. cirkuláře.

Termíny:
III. cirkulář (po 31. říjnu 2019)

Pozvánka – III. cirkulář (83 kB)
Program kolokvia (112 kB)

 

Těšíme se na Vaši účast!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Žádosti lze podávat od 31. 5. do 30. 6. 2021.

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

Vyhlášení výsledků proběhne dne 17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu

Záznamy z online konferencí na webu AMG

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás