Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
26.11.2019

IX. celorepublikové kolokvium na téma "Muzea v proměnách času" – MATERIÁLY

3.–4. prosince 2019 / Praha, Velký kongresový sál Nové budovy Národního muzea


 


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí pořádají IX. celorepublikové kolokvium s názvem „Muzea v proměnách času" a s podtitulem „Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví”.

Konference se uskuteční ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Velkého kongresového sálu Nové budovy Národního muzea

Konference, jíž se zúčastní na 180 zástupců českých a slovenských muzejních institucí, bude rozdělena do čtyř tematických bloků a zakončí ji společná diskuse zástupců oboru muzejnictvíz České a Slovenské republiky na téma „Strategické cíle a vize českého a slovenského muzejnictví”.

IX. celorepublikové kolokvium organizuje Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s Oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Spolupracujícími institucemi jsou Národní muzeum a Zväz múzeí na Slovensku. Partnery akce se staly firmy AV MEDIA, a. s., Promotion and Education, s. r. o., a Testo, s. r. o. Konference se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.
 

Přihláška účastníka kolokvia – Vyplňte online registrační formulář – III. cirkulář do 25. listopadu 2019 !!!

Program kolokvia  (299 kB)
Organizační pokyn (90 kB)
Spolupracující instituce a partneři akce  (101 kB)
Mapa (9548 MB)
Resumé příspěvků a CV přednášejících  (182 kB)
Tisková zpráva (75 kB)

 

Těšíme se na Vaši účast!
 

Sekretariát IX. celorepublikového kolokvia:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 210 037
mobil AMG: +420 736 438 611
e-mail: amg@cz-museums.cz

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás