Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
9.10.2020

Opatření MZ ČR

Aktuální informace pro muzea a galerie

 

Usnesení vlády ČR č. 995 platné od 9. do 11. října 2020

Usnesení vlády ČR č. 996 platné od 12. do 25. října 2020

Zakazují se:

Usnesení vlády ČR č. 1021 platné od 14. října do 3. listopadu 2020

Zakazují se:

Sledujte aktuální informace na http://koronavirus.mzcr.cz

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás