Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
11.3.2021

Mezinárodní den muzeí na téma „Budoucnost muzeí: Obnova a nové vize"

18. května 2021

 

Každý rok 18. května slavíme Mezinárodní den muzeí. Již mnoho let se u této příležitosti bavíme o tématech, která jsou pro muzejní instituce i jejich návštěvníky aktuální.

Rok 2020 hluboce zasáhl celou společnost a kulturu obzvláště. Muzea a galerie byly více než 70 % roku uzavřená a mnohá stojí na hraně přežití.

Jak se vyrovnat s následky pandemie covid-19? Mnozí z nás hledají a nacházejí nové cesty.

ICOM v roce 2021 tématem Budoucnost muzeí: Obnova a nové vize vyzývá odborníky i veřejnost, aby vytvářeli, představovali si a sdíleli nové postupy, hodnoty, nové obchodní modely a inovativní řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů současnosti.

Kulturní sektor patří mezi nejvíce zasažené, s krátkodobými i dlouhodobými vážnými ekonomickými, sociálními a psychologickými důsledky. Tato krize však také posloužila jako katalyzátor zásadních inovací, které již probíhají. Jedná se zejména o zvýšené zaměření na digitalizaci a vytváření nových forem zkušeností a způsobů jejich sdělování.

Nyní je čas přehodnocovat vztah muzeí a galerií ke společnosti, experimentovat s novými či hybridními modely kulturního působení a důrazně znovu potvrdit základní hodnotu muzejních organizací pro budování spravedlivé a udržitelné budoucnosti.

Podrobné informace najdete na webu ČV ICOM: http://icom-czech.mini.icom.museum/budoucnost-muzei-obnova-a-nove-vize-mezinarodni-den-muzei-2021/

Budeme rádi pokud informaci budete sdílet na vašem FB: https://www.facebook.com/ICOMCzechRepublic


Srdečně zdraví
Předsednictvo a sekretariát ČV ICOM

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás