Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
3.12.2021

Aktuálně k pandemii koronaviru

Opatření platná od 26. listopadu 2021

 

Od 26. listopadu 2021 platí nové mimořádné opatření proti šíření nákazy covid-19.

Souhrnné informace MK ČR pro oblast kultury

Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel v souladu se svými obchodními podmínkami měl vstupné vrátit.

Informace k žádostem o náhradu škody za vstupenky na kulturní akce

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření MZ ČR v rámci omezení poskytování kulturních služeb upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), podle kterého se hradí škoda skutečná a tu je třeba uplatnit u MF ČR.

Povinné testování zaměstnanců

Zaměstnavatelé musí nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování antigenními testy. Testování se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci, negativním RT-PCR testem mladším 7 dní či antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří se během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.


Více na http://koronavirus.mzcr.cz

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás