Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
3.12.2021

Aktuálně k pandemii koronaviru

Opatření platná od 26. listopadu 2021

 

Od 26. listopadu 2021 platí nové mimořádné opatření proti šíření nákazy covid-19.

Souhrnné informace MK ČR pro oblast kultury

Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel v souladu se svými obchodními podmínkami měl vstupné vrátit.

Informace k žádostem o náhradu škody za vstupenky na kulturní akce

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření MZ ČR v rámci omezení poskytování kulturních služeb upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), podle kterého se hradí škoda skutečná a tu je třeba uplatnit u MF ČR.

Povinné testování zaměstnanců

Zaměstnavatelé musí nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování antigenními testy. Testování se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci, negativním RT-PCR testem mladším 7 dní či antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří se během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.


Více na http://koronavirus.mzcr.cz

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP! Začínáme od září 2022!

20. května až 11. června 2022

Nominace 20. ročníku Národní soutěže muzeí

Sedmá edice platí od 1. dubna 2022

20. ročník / Přehled přihlášených projektů

Možnost vyjádřit se k 5 návrhům ICOM

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás