Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
11.3.2022

Nová definice muzea

Možnost vyjádřit se k 5 návrhům ICOM

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
stálý výbor ICOM DEFINE připravil 5 návrhů nového znění defince muzea.

Celý proces probíhal dlouho a byl náročný. Vaše odpovědi z dotazníku připraveného v roce 2021 kolegy z Oddělení muzeologie ÚAM FF MU patřily k důležitému materiálu, z něhož členové ICOM DEFINE vycházeli. Nové návrhy jsou srozumitelné a vždy je z nich patrné, že hlavní podstatou muzeí jsou jejich sbírky a práce s nimi. Zároveň odrážejí současnou společenskou situaci, tak jak ji známe i z našich muzeí, protože také u nás jsou již pevně ukotvené hodnoty či pojmy jako je inkluze, kritické myšlení a další.

Návrhy jsme nechali přeložit do českého jazyka a pro usnadnění vytvořili formulář, kde můžete nejen označit návrh, který je podle Vás nejvýstižnější, ale také připojit krátký komentář.

Prosíme Vás o vyjádření nejpozději do 31. 3. 2022, tak abychom všechny odpovědi stačili zpracovat a odeslat do 10. 4. 2022 kolegům z ICOM DEFINE.

Formulář najdete ZDE.

Pokud budete chtít vytvořit obsáhlejší komentáře, chtěli bychom Vás požádat, abyste je zasílali přímo na adresu: training@icom.museum. 

Děkujeme Vám za spolupráci. Společně můžeme být hrdí na to, že jsme se podíleli na vzniku nové ICOM definice muzea!

Gina Renotière
předsedkyně Českého výboru ICOM

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás