Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
16.5.2022

Sbírka na pomoc Ukrajině

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

u příležitosti letošníhoMezinárodního dne muzeí (18. 5. 2022), kdy muzejní instituce otevírají své stálé expozice a výstavy zdarma, vyhlásily Český výbor ICOM a Národní muzeum sbírku na Podporu záchrany a obnovy kulturních památek na Ukrajině.

Každé muzeum se do této akce může zapojit tím, že požádá své návštěvníky o zaplacení dobrovolného vstupného ve prospěch transparentního účtu č. 123-7121270287/0100.

O této možnosti lze informovat prostřednictvím plakátů s QR kódem v prostorách muzea, na webových stránkách či sociálních sítí. Všechny materiály naleznete ke stažení na odkazu: Sbírka – Den muzeí.

Na transparentním účtu jsou shromažďovány finanční prostředky na nákup obalového a konzervačního materiálu, ochranných prostředků a dalších potřebných věcí pro ukrajinská muzea na pomoc při jejich snaze o ochranu a záchranu sbírek ohrožených válečným konfliktem.

Pokud se této akce rozhodnete zúčastnit, ozvěte se na e-mail: dagmar.dryje@nm.cz.

V předvečer Mezinárodního dne muzeí se v Historické budově Národního muzea uskuteční slavnostní večer Hvězdy září pro Ukrajinu, který sbírku symbolicky otevře.

Dopis

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás