Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
10.8.2022

30. setkání bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků „Překonávání hranic: Podpora a posilování přeshraniční spolupráce muzeí"

26.–27. září 2022 / Saská Kamenice


Státní umělecké sbírky Drážďany – Saské zemské ústředí pro muzejnictví (Staatliche Kunstsammlungen Dresden – Sächsische Landesstelle für Museumswesen) ve spolupráci se Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku (Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern), Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a Svazem hornorakouských muzeí (Verbund Oberösterreichischer Museen) srdečně zvou na konferenci týkající se projektů mezinárodní spolupráce na různých úrovních muzejní práce.

Jednacím jazykem konference je angličtina. Účast na ní je zdarma, ale pouze po předchozím potvrzení přihlášky.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 12. září 2022 na adresu: landesstelle@skd.museum.

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás