Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
10.8.2022

10. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví „Muzea po pandemii"

9.–10. 11. 2022 / Univerzitní kino Scala / Brno

1. cirkulář přihlášek


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
, připravuje ve dnech 9.–10. 11. 2022 v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně, ve spolupráci s Komisí muzejních historiků AMG, Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a Moravským zemským muzeem, v pořadí již 10. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, tentokráte s názvem „Muzea po pandemii”. Konference se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury.

Vycházíme z osvědčené praxe, a proto Vás oslovujeme nyní – ve fázi přípravy kolokvia – abyste Vy sami určili jeho obsahovou náplň tak, aby přímo reagovala na Vaše potřeby. V ONLINE PŘIHLÁŠCE uveďte konkrétní otázky nebo tematické okruhy, které jsou pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. Vaše reakce mohou významně ovlivnit podobu akce! Průběh konference by měl být podobný jako v předchozích ročnících – program bude rozdělen do jednotlivých tematických blokůpanelovou diskuzí.

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 minut.

Přednášející žádáme o dodání názvu přednášky, stručných tezí a krátkého profesního CV v rámci 1. cirkuláře.

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek, který nesouvisí s tématem kolokvia, či zkrátit časový prostor k jeho přednesení.

I. cirkulář (307 kB)


Veškeré informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na http://www.cz-museums.cz.

 

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás