Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
23.9.2022

10. celorepublikové kolokvium na téma „Muzea po pandemii"

2. cirkulář přihlášek do 15. října 2022

9.–10. listopadu 2022 / Univerzitní kino Scala / Brno

 

2. cirkulář přihlášek  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stalo se již tradicí, že Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., připravuje na podzimní dny tematicky ucelenou konferenci.

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2022 se v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně, ve spolupráci s Komisí muzejních historiků AMG, Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a Moravským zemským muzeem, uskuteční v pořadí 10. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, tentokráte s názvem „Muzea po pandemii”. Konference se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

Muzejní instituce si podobně jako celá společnost procházejí v posledních dvou letech nelehkým obdobím a musejí reagovat na řadu nových podnětů. Na mnohé z nich se podařilo nalézt řešení, další na naši odezvu teprve čekají. Změn doznal veřejný i soukromý sektor. Opomenout nelze ani rovinu ekonomických a politických implikací. Jak silný byl otřes, který zasáhl česká muzea? Jak se s ním vyrovnávají? Jaké jsou úkoly pro nejbližší období? Jak se proměnil vztah k návštěvníkům? Upravil se obsah sbírkotvorné činnosti? Jak ovlivňují měnící se podmínky nás muzejníky?

ONLINE PŘIHLÁŠCE můžete uvést konkrétní otázky nebo tematické okruhy, které jsou pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace.

Průběh konference bude podobný jako v předchozích ročnících – program je rozdělen do jednotlivých tematických bloků s panelovou diskuzíPodrobné informace s organizačními pokyny budou k dispozici po uzávěrce 2. cirkuláře.

vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 minut

Přednášející žádáme o dodání názvu přednáškystručných tezí a krátkého profesního CV nejpozději do 30. září 2022. Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek, který nesouvisí s tématem kolokvia, či zkrátit časový prostor k jeho přednesení.

Veškeré informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na http://www.cz-museums.cz.


ONLINE PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA KOLOKVIA

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás