Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
12.12.2022

Právě vychází nové číslo Věstníku AMG č. 6/2022

 


Hlavním tématem šestého čísla Věstníku AMG v roce 2022 je Muzea po pandemii. Pokud jste se nemohli zúčastnit 10. celorepublikového kolokvia v Brně, které pořádala AMG ve spolupráci s dalšími subjekty, přinášíme ochutnávku. Součástí dvoudenního kolokvia byly přednášky, jednání se slovenskými kolegy z řad profesních organizací aj. Setkání řešilo aktuální otázky jak ohledně fungování institucí v době pandemie, co nového nám přinesla, jaké nové technologické možnosti se před námi nyní otevírají či seznámilo s čím dál více oblíbeným prodejem „non-fungible tokens" (NFTs). V dočasné nové rubrice „Ohlednutí za konferencí ICOM" si můžete přečíst rozhovor s Hilary Carty, výkonnou ředitelkou společnosti Clore Leadership, a Lonni G. Bunchem III., 14. tajemníkem Smithsonian Institutu. V posledním čísle naleznete také rejstřík článků za rok 2022.

Věstník AMG 6/2022 si můžete prolistovat také na našich webových stránkách.

Archiv starších čísel časopisu naleznete zde.

Věstník AMG je automaticky distribuován do všech členských institucí a všem členům AMG. Pro ostatní zájemce je k dostání na Sekretariátu AMG za 35 Kč. 

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Muzejní organizace v České republice mohou srovnávat své výkony

Informace o změnách ve výkazu pro rok 2022

2. cirkulář přihlášek do 15. října 2022

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás