Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
3.2.2023

Ukončování inventarizačního cyklu sbírek muzejní povahy

Prodlouženo do 31. prosince 2023

Informace Ministerstva kultury k inventarizaci sbírek

V souvislosti s předchozí informací MK ČR ke „sjednocujícímu“ termínu provedení úplné inventarizace sbírek muzejní povahy zapsaných v CES dle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, kterou byl upřesněn den završení prvního desetiletého období na 31. března 2013 (u patnáctiletého 31. března 2018 – jednalo se o zpřesnění termínů vůči zapsání většiny sbírek do CES a vydání osvědčení), Ministerstvo kultury sděluje:

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v minulém období z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, vyhlášením nouzového stavu a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, které měly negativní dopad na zajišťování péče o sbírky (omezené kontakty pracovníků muzeí a galerií), bylo u některých správců sbírek muzejní povahy velmi komplikované, ne-li nemožné provádět inventarizaci sbírkových předmětů. I když hrozby pominuly, prodleva mohla významně narušit harmonogramy prováděných kontrol.

Proto bude MK ČR při kontrolách dodržování povinností stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., k nimž je dle § 13 odst. 1 zákona zmocněno, toto zohledňovat, a za den ukončení druhého desetiletého období pokládat 31. prosince 2023.

ohlášení výsledku inventarizace dle § 12 odst. 6  zákona č. 122/2000 Sb., je doporučeno použít VZOR formuláře inventarizace, který je stažení na webu CES na záložce Formuláře a odkazy.

Tento formulář je pro užití i k pravidelnému ročnímu hlášení výsledku inventarizace.

ředitel Odboru muzeí a galerií MK ČR
v zastoupení PhDr. Jan Holovský, Ph.D. 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Od 25. května 2023 startuje soutěž na portálu Kudyznudy.cz

Přihlášky do 31. března 2023

Muzea, udržitelnost a zdravý životní styl

Formuláře a metodické vysvětlivky

14. března 2023 v Technickém muzeu v Brně

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás