20.8.2015

Nakladatelství Artefactum vydalo dvě nové publikace


1)
Ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni vydalo nakladatelství Artefactum sborník textů doprovázející výstavu "Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění".
Více informací naleznete na webových stránkách galerie.

ISBN: 978-80-88027-07-2

Obálka
(235 kB)


2) Ústav dějin umění AV ČR vydalo novou studii o středověkém umění:

Jan Chlíbec – Zoe Opačić (eds.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

Kniha „Setkávání“ představuje středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Tématika textů je nejen česká, ale zahrnuje v širokém geografickém rozpětí evropskou středověkou kulturu v rozmezí několika staletí. Do knihy přispěli svými texty kromě českých a slovenských badatelů také přední vědci z Francie, Německa, Švýcarska, Anglie, Polska a Maďarska. Svorníkem tohoto badatelského úsilí je osobnost Kláry Benešovské, významné medievalistky zejména v oblasti středověké architektury a též neúnavné organizátorky vědeckého života, jejíž zásluhou se šíří poznání českého středověkého umění také v evropských odborných kruzích. Kniha je vybavena bohatým obrazovým doprovodem, rozsáhlým rejstříkem, kompletní bibliografií Kláry Benešovské a anglickými resumé.

ISBN 978-80-86890-75-3

Obálka (212 kB)
Nakladatelství Artefactum

 

Zpět

nahoru