25.1.2018

Muzeum Novojičínska vydalo novou publikaci nazvanou "Kopřiva. Plevel, který šatil"

Kniha "Kopřiva. Plevel, který šatil" je výstupem z projektu zaměřeného na historický fenomén zpracování kopřivového vlákna a výrobu kopřivových textilií od pravěku až po 20. století. Projekt se soustředil obzvlášť na kopřivu dvoudomou a její místo v materiální i duchovní kultuře. Vydání knihy úzce navazuje na výstavu realizovanou v Muzeu Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře (3. listopadu 2016 – 30. května 2017).
Díky obsáhle pojatému přístupu byla podchycena role kopřivového textilu od zvykoslovných a magických jevů přes lidovou slovesnost až po textilní produkci v konkrétních historických obdobích. Kniha v historickém přehledu poskytuje ucelenější pohled na zpracování kopřivového vlákna od pravěku až téměř po současnost s hlavním zaměřením na středoevropský prostor. Reflektováno tak je nejen samotné zpracovávání kopřivového vlákna, ale také jeho následné využívání (oděv, pytlovina, krajka) v propojení na lidovou slovesnost a zvykosloví, kdy zvláště různé magické praktiky korespondovaly se znalostí využívání kopřivového vlákna. Podchyceno je rovněž období první světové války, kdy byla kopřiva dvoudomá zpracovávána průmyslově v textilních továrnách na území dnešní České republiky. Předkládané informace se týkají především prostoru České republiky a Slovenska, ale podstatným způsobem reflektují i poměry v celé Evropě
Důležitou část tvoří popisy technologických postupů, které vychází jak z pramenné základny, tak zejména z rekonstrukcí uskutečněných Muzeem Novojičínska. Samostatnou kapitolu představuje prezentace artefaktů z kopřivového vlákna, které se dochovaly v muzeích na území České republiky a také Slovenska.

Autor: Václav Michalička
Fotografie: Petra Vidomusová
ISBN: 978-80-87359-21-1, počet stran: 160

Kontakt: Muzeum Novojičínska, p. o. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor, tel.: +420 556 725 191.

 

 

Zpět

nahoru