Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
31.5.2016

Spuštění systému CES online

Dne 29. března 2016 byl uveden do uživatelského provozu nový elektronický systém Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).

Systém je nazván CES on-line má do systému CES přinášet možnosti přímé editace dat a on-line přístupu k datům jednotlivých oborových částí evidovaných muzejních sbírek, což v praxi obnáší více jak 20 milionů evidenčních čísel sbírkových předmětů. Původní elektronický systém CES byl zprovozněn v roce 2003, a sloužil pro administraci a zveřejňování jednoduchého přehledu muzejních sbírek ze strany Ministerstva kultury na základě zákona č.122/2000 Sb. Částečně modernizován byl v roce 2006 tzv. vizualizací sbírek, kdy byl rozšířen o možnost vkládání fotografií jak muzejních expozic, tak sbírkových předmětů, či způsobu jejich uložení. Systémově však byl stále editovatelný pouze ze strany ministerstva, které pro jeho aktualizaci a tisky formulářů muselo zpracovávat data muzeí v externím programu CESik.

CES on-line byl navržen jako webovský informační systém, k zajištění dostupnosti bez nutnosti instalace programových komponent na počítačích jednotlivých uživatelů.

V systému CES on-line se jedná o programové řešení státní správy v souvislosti se Strategií digitalizace kulturního obsahu, vyplývající ze Státní kulturní politiky České republiky. Projekt byl podán v rámci výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra, oblast intervence 1.1. – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Řešením projektu bylo pověřeno Moravské zemské muzeum se svým Centrem informačních technologií v muzejnictví. Samotný projekt byl řízen Řídící radou projektu.

Systém CES on-line je veřejnosti prezentačně dostupný na www.cesonline.cz nebo na původní adrese http://ces.mkcr.cz.

Správci sbírek požádají o zřízení uživatelského účtu Moravské zemské muzeum, které dále bude zajišťovat technickou podporu systému. Školení uživatelů provádí Ministerstvo kultury ve spolupráci s Centrem informačních technologií v muzejnictví při MZM. Žádosti
o zřízení uživatelského účtu a školení se posílají formálně písemně na generálního ředitele Moravského zemského muzea (doporučuje se využít datovou schránku). Žadatel uvede celé jméno, e-mail, telefon a funkci pověřené osoby správce sbírky. Harmonogram školení systému CES on-line je přílohou tohoto dopisu.
Ministerstvo kultury doporučuje správci sbírky vytvořit vnitřní směrnici, která v organizaci zajistí bezproblémové využívání systému CES on-line.


Celé znění dopisu OMG MK ČR ke přečtení zde.

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás