Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
3.1.2017

Prezentace a propagace muzeí / galerií na internetových stránkách AMG a ve Věstníku AMG

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na internetových stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz a ve Věstníku AMG můžete využít možnost prezentace a propagace Vašeho muzea či galerie.


Instituce lze propagovat následujícím způsobem: 
 

Třináctý ročník Festivalu muzejních nocí 2017 – výzva k účasti

Přihlášky zašlete nejpozději do 31. ledna 2017 e-mail: adres@cz-museums.cz
 

Kampaň Muzea a Velká válka – výzva k účasti

Své přihlášky zasílejte v průběhu celého trvání kampaně na e-mail: amg@cz-museums.cz

 

Server muzeí a galerií ČR – sekce Dění v oboru

Podklady pro publikování těchto informací zasílejte v průběhu celého roku 2017 na e-mail: adres@cz-museums.cz

 

Kalendárium akcí muzeí a galerií ČR v roce 2017 – podklad pro web AMG

Aktuální přehledy akcí, změny a aktualizace zasílejte na e-mailovou adresu: adres@cz-museums.cz
Vyplněné formuláře zasílejte na adresu Sekretariátu AMG v průběhu celého roku 2017!

 
Kalendárium výstav muzeí a galerií ČR v roce 2017 – podklad pro Věstník AMG

Aktuální přehledy výstav, jakékoli změny a aktualizace zasílejte s předstihem 2–3 měsíců na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz
Nejpozději do 20. dne každého lichého měsíce roku. Jen tak mohou být Vaše aktuální výstavy propagovány na stránkách aktuálního Věstníku AMG!

Vyplněné formuláře zašlete e-mailem nebo poštou na adresu Sekretariátu AMG do 20. ledna 2017! (Tento termín platí pro výstavy k otištění ve Věstníku AMG 1/2017)!
Pro výstavy na další období je možné zaslat vyplněný formulář později.

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní výstavní plán či program instituce jiným způsobem, je možné zaslat na uvedené kontakty Vámi zpracovanou variantu!
Vždy ale prosím uvádějte OD KDY – DO KDY a KDE se akce/výstava koná.

Děkujeme Vám za spolupráci!

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás