Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
17.8.2020

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a NPÚ

 

Dne 15. července 2020 bylo mezi AMG a Národním památkovým ústavem podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci spočívající zejména v oblasti péče o kulturní dědictví České republiky. Kooperace bude probíhat ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání informací a vzájemné komunikaci, v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem či dalších dokumentů v oboru památkové péče, archeologie, autorských práv a digitalizace. Obě strany budou vzájemně propagovat a popularizovat svoje aktivity týkající se témat péče o kulturní dědictví a jeho prezentace.

AMG a NPÚ se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci tematicky zaměřených školení, odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích aktivit. 

PŘIPOMÍNÁME: Platnost Memoranda mezi NPÚ a AMG o vzájemném uznávání průkazů členů AMG, pracovníků NPÚ a členů ICOMOS skončila ke dni 31. března 2019.

Od návštěvnické sezóny 2019/2020 nejsou průkazy členů AMG ze strany NPÚ uznávány a členské instituce AMG recipročně neuznávají volné vstupy pro držitele průkazů NPÚ a ICOMOS

Více viz – na webu AMG v sekci Průkaz člena AMG.

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Národním památkovým ústavem PDF (657 kB)

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás