Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
20.11.2020

Kalendárium výstav – Podklad pro Věstník AMG 6/2020 – aktualizace

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k součastnému uzavření muzeí a galerií je pravděpodobné, že se řada výstav prodloužila nebo zcela zrušila.
Zašlete nám proto prosím aktualizovaný seznam pro Kalendárium výstav do Věstníku AMG č. 6/2020.
 

Uzávěrka pro poslední číslo letošního ročníku je 30. listopadu 2020.


Informace posílejte na e-mail:
kalendarium@cz-museums.cz

Aktualizace nám stačí zaslat v tomto formátu:
Muzeum Vysočiny Jihlava
Skleněná krása ze sbírek muzea = 24.9. – 15.11.2020
Petr Vlach: Sny za stavu bdělosti = 9.10. – 15.11.2020
Poetika tvorby: Obrázky smyslné i nesmyslné = 13.10. – 29.11.2020
Plané rostliny jako jídlo, koření a lék = 13.11.2020 – 28.2.2021
Perníkové Vánoce = 26.11.2020 – 10.1.2021
Od jara do zimy =26.11.2020 – 10.1.2021
Photographia Natura 2020 = 5.12.2020 – 7.2.2021
Portréty z kavárny i odjinud = 6.10. – 22.11.2020
Jiří Pýcha: Noční bdění = 24.11. – 10.1.2021
 

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme plno sil a pevné zdraví!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Žádosti lze podávat od 31. 5. do 30. 6. 2021.

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

Vyhlášení výsledků proběhne dne 17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás