Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
5.2.2021

Dotační program MK ČR: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Termín podání žádosti na rok 2021 je do 15. února 2021

CÍL: Prezentace sbírek veřejnosti digitální nebo knižní formou

URČENO PRO: Garanty (zřizovatele) muzeí a galerií spravujících sbírky zapsané v CES – územní samosprávné celky, jimiž jsou kraje a obce

OKRUHY:
1. DIGITALIZACE SBÍRKY – Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu). Vytvoření 3D výstavních prezentací muzejní expozice, virtuální výstavy ze sbírek muzea nebo funkční užití sbírkových předmětů na webu muzea s propojením na webový portál eSbírky. Propojení společných prezentací více muzejních sbírek poskytovatelů veřejných standardizovaných služeb zřizovaných jedním garantem na webu garanta na webový portál eSbírky.cz.
2. KNIŽNÍ PREZENTACE – Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě.

Termín: Žádosti na rok 2021 je možné podávat do 15. 2. 2021
 
Formuláře a další informace naleznete ZDE.

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás