Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
30.9.2021

13. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

24.–25. listopadu 2021 / Brno / Univerzitní kino

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové AMG,

srdečně Vás zveme na zasedání 13. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 24.–25. listopadu 2021 v prostorách Brně.

V současné době má AMG 307 řádných členů (institucí), 214 individuálních a 17 čestných členů. Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti AMG na další období (2022–2024) a seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém období (2019–2021). Sněm AMG je i příležitostí k projednání aktuálních problémů, které hýbají oborem muzejnictví v České republice.
 

Veškeré informace a materiály pro jednání 13. Sněmu AMG budou průběžně zveřejňovány na webu AMG.


Těšíme se na setkání s Vámi v Brně!

Vyplňte online přihlášku účastníka 13. Sněmu AMG:

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás