Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
4.10.2021

Státní kulturní politika 2021–2025+

Vláda ČR schválila Státní kulturní politiku 2021–2025+.

K tomuto strategickému dokumentu MK ČR má být do 30. června 2022 vypracován implementační plán.

Součástí mají být i konzultace k připravovanému Národnímu plánu obnovy, díky kterému budou vybraná opatření Státní kulturní politiky realizována. 

Dopis ministra kultury PhDr. Lubormíra Zaorálka  (484 kB)

Státní kulturní politika 2021–2025+  (1 MB)

Příloha I – Naplňování klíčových iniciativ Státní kulturní politiky 2021–2025+  (84 kB)

Příloha II – Přehled cílů a opatření v rámci Státní kulturní politiky 20212025+  (89 kB)

Příloha III – Vyhodnocení strategického materiálu Státní kulturní politika na léta 20152020 (s výhledem do roku 2025)  (188 kB)


Více na http://www.mkcr.cz 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás