Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
12.10.2022

Benchmarking muzeí a galerií

Muzejní organizace v České republice mohou srovnávat své výkony


Muzejní instituce mohou srovnávat své výkony v rámci projektu Benchmarking muzeí a galerií


Projekt, který vznikl ve spolupráci Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., nabízí možnost porovnávání výkonů srovnatelných muzejních institucí.

Prezentace na www.benchmarkingmuzei.cz byla spuštěna na začátku října 2022 a je v první fázi omezena na zpracovávání výkonnostních dat muzeí a galerií zřizovaných státem a veřejnou správou (tj. kraji a obcemi).

Uživatel má po přihlášení k dispozici 75 indikátorů (ukazatelů), díky nimž může porovnávat výkony v různých úrovních. Vypočítané hodnoty lze sledovat v rámci jednotlivých let, ale i v delším časovém horizontu. V prezentaci je možné zvolit si srovnávací skupinu 5 nastavitelných filtrůRok, Region ČR, Zřizovatel, Specializace muzea a Velikost sbírky.

Přístup do Benchmarkingu muzeí a galerií  je možný na www.benchmarkingmuzei.cz nebo „proklikem“ z webových stránek AMG či NIPOS.

Tisková zpráva 

 

Kontakt pro Benchmarking muzeí a galerií a Roční výkaz Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění):

Ing. Eliška Nováková
NIPOS – Statistika muzeí a galerií
Fügnerovo nám. 1866/5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2
T: + 420 221 507 919
E: enovakova@nipos-mk.cz
W: www.nipos.cz 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás