Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
15.2.2021

XVII. ročník Festivalu muzejních nocí 2021

14. května – 17. září 2021

 

Pro rok 2021 vyhlásila AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem XVII. ročník Festivalu muzejních nocí

Původní termín konání festivalu (14. května – 12. června 2021) byl s ohledem na aktuální situaci a možnost plánování, přípravu a realizaci akcí v muzeích a galeriích PRODLOUŽEN:

Letošní ročník FMN proto bude probíhat v delším časovém úseku, a to ve dnech 14. května – 17. září 2021

Národní zahájení FMN 2021 by se mělo uskutečnit v Českých Budějovicích v pátek 14. května 2021.

Ostatní místa v ČR se mohou k XVII. ročníku festivalu připojit, a to tím, že se zaregistrují se svou Muzejní nocí na společném informačním serveru na http://www.muzejninoc.cz.

Stačí vyplnit elektronickou přihlášku na webu festivalu. 

Zde je k dispozici společný grafický prvek – logo festivalu – pro Vaše propagační materiály

Uzávěrka přihlášek do XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí byla prodloužena do 31. března 2021.

Po tomto datu začneme postupně došlé přihlášky zpracovávat a publikovat na webových stránkách kampaně.

Více na www.muzejninoc.cz

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Žádosti lze podávat od 31. 5. do 30. 6. 2021.

XVII. ročník / 18. června – 19. září 2021

Vyhlášení výsledků proběhne dne 17. června 2021 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás