Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
29.3.2022

Nový průkaz člena AMG

Sedmá edice platí od 1. dubna 2022

 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., vydala sedmou edici členských průkazů AMG, která platí od 1. dubna 2022.

Průkaz člena AMG opravňuje držitele k volnému vstupu do expozic, výstav a knihoven členských muzeí a galerií AMG.

Sedmá emise členských průkazů AMG: 

  

Sedmá emise samolepek s logem AMG:

 

Za likvidaci neplatných (starých) průkazů AMG a jejich výměnu za nové odpovídají samotné členské instituce AMG dle Přílohy č. 4 Jednacího řádu AMG. Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů AMG je povinností každé členské instituce AMG.

Více informací naleznete zde.

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás