Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
29.3.2022

Nový průkaz člena AMG

Sedmá edice platí od 1. dubna 2022

 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., vydala sedmou edici členských průkazů AMG, která platí od 1. dubna 2022.

Průkaz člena AMG opravňuje držitele k volnému vstupu do expozic, výstav a knihoven členských muzeí a galerií AMG.

Sedmá emise členských průkazů AMG: 

  

Sedmá emise samolepek s logem AMG:

 

Za likvidaci neplatných (starých) průkazů AMG a jejich výměnu za nové odpovídají samotné členské instituce AMG dle Přílohy č. 4 Jednacího řádu AMG. Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů AMG je povinností každé členské instituce AMG.

Více informací naleznete zde.

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP! Začínáme od září 2022!

20. května až 11. června 2022

Nominace 20. ročníku Národní soutěže muzeí

Sedmá edice platí od 1. dubna 2022

20. ročník / Přehled přihlášených projektů

Možnost vyjádřit se k 5 návrhům ICOM

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás