Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
4.5.2018

Musaionfilm 2018

12.–14. června 2018


Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Vás zve k účasti na 21. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm 2018.  Zúčastnit se je možné osobně nebo pouze filmem. 

Organizátoři se letos těší na setkání v uherskobrodském muzeu od úterý do čtvrtku 12.–14. června 2018. Program přehlídky naplňují jako obvykle projekce filmů muzeí, produkčních společností a televizních studií. Nad zhlédnutými filmy se vedou odborné diskuse, součástí programu jsou také semináře lektorů (pedagogové FAMU) a kulturní programy s folklorním zabarvením v rámci společenských večerů. Vyvrcholením přehlídky je udílení ocenění poroty – hlavní ceny Černého Janka a čestných uznání. Letošní ročník chce také připomenout významné filmové příspěvky z uplynulých dvou dekád trvání přehlídky a přinést jejich přehled ve výročním katalogu. Jednou z připravovaných novinek je koncipovaný blok videí, vzniklých v rámci muzejní pedagogiky.

Již od 1. ročníku přehlídky (1998) jsou zaslané filmy řazeny do tematických projekčních bloků, které během dvou dekád vývoje přehlídky poukazují na to, že prezentovat lze vlastně 2 typy audiovizuálních záznamů. Buď muzea přihlašují na přehlídku film jako svůj sbírkový předmět – tedy archivní film (nejrůznějšího pojetí) nebo přihlašují filmy v posledním čase vyrobené, mezi nimiž mají přední místa ty filmy, které muzea přímo autorsky vytvořila. Muzea však mohou přihlásit i filmy, na nichž autorsky spolupracovala nebo které vznikly o nich samotných, o jejich sbírkách či výzkumných projektech, případně o jejich pracovnících. Během vývoje přehlídky se témata projekčních bloků zabývají podle obsahu muzei samotnými, sbírkami, exponáty, expozicemi, výstavami, ale také rekonstrukcemi, portréty osobností, historií, tradicemi, přírodou apod. Prostor dostávají také krátké videa určená pro internetovou prezentaci muzeí, muzejní pedagogiku, včetně animovaných projektů takto vznikajících. Zásadou je, že přihlášené filmy musí spojovat záměr podpořit či reflektovat vlastní muzejní činnost (sbírkotvornou, prezentační, výzkumnou…).

Cílem Musaionfilmu je pak pomocí vzájemných diskusí poskytnout možnost výměny zkušeností s muzejní videodokumentací, její zušlechťování (přítomnost odborných lektorů) a neformální setkání přátel při kulturních programech (folklorní večery s pohoštěním). Výstupem přehlídky je pak udělení ocenění poroty – hlavní ceny Černý Janek a čestných uznání.

Přihlášky, program a podrobnosti najdete stále aktualizovány na webových stránkách festivalu, kde je možné vyplnit stručnou přihlášku filmu on-line. Uzávěrka pro jejich zaslání (poštou nebo po internetu) je 19. května 2018, účastnický poplatek činí 300 Kč (studenti mají vstup zdarma).

Z Hollywoodu do Uherského Brodu (64 kB)

 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa | +420 773 070 935
MUSAIONfilm 2018
sekretariát MUSAIONfilmu
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

24.–25. srpna 2019, Múzeum slovenskej dediny

25. září 2019, Národní památník II. světové války (Hrabyně 192)

10. září 2019, Slezské zemské muzeum – Müllerův dům

23. září 2019, Arcidiecézní muzeum Kroměříž

24.–25. října 2019, přednáškový prostor Sušák Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás