Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
31.1.2022

Muzejní panel na 12. sjezdu českých historiků

Call for speakers

České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy

Srdečně Vás zveme k účasti na muzejním panelu v rámci 12. sjezdu českých historiků, který se bude konat 20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem. Muzejní kongresový panel nese název „České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy“ a organizačně jej zaštiťuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Komise muzejních historiků AMG ve spolupráci s Národním muzeem.

Panel se zaměří na tematické okruhy:
1) Hodnocení vývoje českého muzejnictví v posledních letech.
Jakým směrem se proměnilo a jaké trendy lze v jeho výstupech pozorovat?
Do jaké míry je v kontaktu se zahraničním vývojem?

2) Společenská role muzeí.
Jak muzea mohou či mají reagovat na otázky s výrazným diskusním, či přímo konfliktním potenciálem? Jsou spíše nástrojem politiky svých zřizovatelů, či deliberativní platformou veřejnosti? Jak reagovat na debatu ohledně nové definice muzea na půdě ICOM?

3) Politika dějin a české muzejnictví.
O čem svědčí krátce existující či nerealizovaná muzea? Jak vystavovat soudobé dějiny?

4) Dějepisectví v muzejní praxi.
Jakým způsobem lze propojovat muzejní a akademickou historiografii? Jak diskutovat vztah, pozice a nesoulady mezi jednotlivými aktéry?

5) Muzejní praxe a nové technologie.
Kam směřuje edukace historických témat? Jaké příležitosti a úskalí přináší digitální
technologie? Jakým směrem se bude ubírat péče o muzejní sbírky?

Návrhy příspěvků prosím přihlašujte po registraci na https://historieusti2022.ujep.cz/ v sekci Profil do 28. února 2022 (název a anotace v rozsahu mezi 150 a 250 slovy). Délka příspěvku by měla být max. 15 minut, aby byl ponechán dostatečný prostor pro diskusi.

V případě zájmu mohou být vybrané příspěvky publikovány v Časopise Národního muzea či MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce.

Organizační tým: Jakub Jareš (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze), Zdeněk Duda (Komise muzejních historiků AMG), Klára Woitschová (Archiv Národního muzea), Michaela Smidová (Centrum pro prezentaci kulturního dědictví)

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Náměty posílejte nejpozději do 27. listopadu 2023

Termín pro podání žádostí je do 31. března 2023

1.–3. listopad 2022 v Multifunkční kulturní centrum v Hlinsku

4. listopadu 2021 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

nahoru

Jak zjistit novinky z oblasti muzejnictví?

Chcete se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké zajímavé publikace v oboru právě vyšly, anebo jaké putovní výstavy nabízejí české muzejní instituce k zapůjčení? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás