Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
12.7.2019

28. konference bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků na téma „Autentické, nebo povrchní? Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu"

22. až 24. září 2019, Bad Ischl

 

Jakou podobu může mít konstruktivní spolupráce mezi muzei a cestovním ruchem? Co potřebují muzejní instituce, chtějí-li spolupracovat s poskytovateli turistických služeb? Jaké strategie sleduje cestovní ruch v oblasti kulturní turistiky? Jaké trendy zde hrají hlavní roli a budou udávat tón v budoucnu?

Na tyto i další otázky se zaměří mezinárodní konference, kterou pořádá Svaz hornorakouských muzeí ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku a Saským zemským ústředím pro muzejnictví při Státních uměleckých sbírkách Drážďany.

Přihlášky zasílejte poštou nebo na e-mail nejpozději do 4. září 2019: Verbund Oberösterreichischer Museen, Welser Straße 20, 4060 Leonding, Österreich; office@ooemuseen.at

Konferenční poplatek činí 20,00 € za osobu. Účast na konferenci je možná pouze poté, co obdržíte potvrzení o Vašem přihlášení.

Jednacími jazyky jsou čeština a němčina. Konference bude simultánně tlumočena.

Více na http://www.ooemuseen.at

Pozvánka (2 MB)

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

24.–25. srpna 2019, Múzeum slovenskej dediny

25. září 2019, Národní památník II. světové války (Hrabyně 192)

10. září 2019, Slezské zemské muzeum – Müllerův dům

23. září 2019, Arcidiecézní muzeum Kroměříž

24.–25. října 2019, přednáškový prostor Sušák Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás