Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
3.9.2019

IX. celorepublikové kolokvium na téma "Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví"

3.–4. prosince 2019 / Praha, Nová budova Národního muzea

 

 


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku připravují ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Velkého kongresového sálu Nové budovy Národního muzea tematicky ucelenou konferenci u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí. 

Kolokvium bude rozděleno do čtyř tematických bloků:
I. Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu čs. muzeí;
II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu čs. muzeí;
III. Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu čs. muzeí;
IV. Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí.

Přihláška účastníka kolokvia – Vyplňte online registrační formulář – II. cirkulář do 31. října 2019.

Registrační poplatek:
700 Kč / 30 eur / osoba = pro členy AMG, ZMS a zaměstnance spolupracujících organizací
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře – 600 Kč / 25 eur / osoba

800 Kč / 35 eur / osoba = pro ostatní účastníky kolokvia
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře – 700 Kč / 30 eur / osoba 

300 Kč / 15 eur / osoba = pro studenty prezenčního studia na vysokých a vyšších odborných školách
výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře 

Registrační poplatky budou v hotovosti vybírány při prezenci. Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační náklady na zajištění kolokvia, materiály pro účastníky a občerstvení během jednání. Cestovné a ubytování si hradí účastníci kolokvia sami. Námi vyžádaní lektoři registrační poplatek nehradí.

Termíny:
II. cirkulář (do 31. října 2019)
III. cirkulář (po 31. říjnu 2019)

Pozvánka – II. cirkulář (95 kB)

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

24.–25. srpna 2019, Múzeum slovenskej dediny

25. září 2019, Národní památník II. světové války (Hrabyně 192)

10. září 2019, Slezské zemské muzeum – Müllerův dům

23. září 2019, Arcidiecézní muzeum Kroměříž

24.–25. října 2019, přednáškový prostor Sušák Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás